PROGRAMELE NOASTRE PREMIATE șI REVOLUțIONARE DE îNVățARE ELECTRONICă DEDICATE SăNăTățII, SIGURANțEI șI MEDIULUI, SIGURANțEI ALIMENTARE șI GESTIONăRII MEDIULUI îNCONJURăTOR, LA CARE SE ADAUGă PROGRAMUL CULTURAL îN MATERIE DE SăNăTATE, SIGURANță șI MEDIU, îI DETERMINă PE TOțI ANGAJAțII Să ADOPTE UN COMPORTAMENT POZITIV AXAT PE SIGURANță. PENTRU EUREST, SăNăTATEA, SIGURANțA șI BUNăSTAREA îNSEAMNă MAI MULT DECâT PROCESELE șI PROCEDURILE SCRISE.

După cum spune zicala: „Cuvintele nu țin de foame.” Însă acreditările bazate pe standarde internaționale deținute de fiecare magazin, obținute ca urmare a programelor revoluționare de învățare electronică, da.

Credem într-o cultură solidă a conducerii bazate pe siguranță: tipul de siguranță datorită căruia Jocurile Olimpice de la Londra au fost primele Jocuri Olimpice la care nu s-au înregistrat catastrofe în timpul construcțiilor și în timpul desfășurării evenimentelor.

Abordarea pe trei niveluri față de sănătate și siguranță începe cu abordarea sistematică față de procesare, continuă cu documentarea sistemelor și proceselor de sănătate și siguranță integrate în activitatea noastră, cu un program continuu de audit, având ca scop suprem obținerea unei culturi mai bune bazate pe sănătate și siguranță prin îmbunătățirea continuă a comportamentelor, la toate nivelurile organizației.

Politicile și procedurile elaborate cu grijă sunt comunicate clar și respectate pentru a ne asigura că serviciile pe care le oferim sunt nu numai corecte, ci și conforme cu legea și cele mai bune din domeniu.

Fiecare dintre cele peste 30 de locații din România este acreditată conform standardelor ISO 9001 (Gestionarea calității), ISO 14001 (Gestionarea mediului înconjurător) și OHSAS 18001 (Sănătate și siguranță).

Probabil nu este atrăgător, dar programul complet de audit, dezvoltarea de sisteme și asigurarea unui nivel ridicat de conformitate și a unui comportament pozitiv reprezintă „modul în care acționăm”.

Prioritatea noastră nr. 1 Citește mai mult...

Great Food Determination

CE ÎNSEAMNĂ ACEASTA PENTRU DUMNEAVOASTRĂ ?

Faptul că sănătatea, siguranța și mediul înconjurător reprezintă prioritatea noastră numărul unu vă oferă încrederea și siguranța că integritatea alimentelor, sursa de proveniență a acestora, precum și siguranța și bunăstarea angajaților și clienților noștri sunt esențiale.

Atitudinea noastră față de sănătate și siguranță se manifestă la nivel cultural, bazându-se pe îmbunătățirea continuă a comportamentului angajaților, nu pe un set de instrucțiuni scrise. De aceea, veți putea fi siguri că toți angajații noștri sunt întru totul dedicați rezultatelor pozitive ale acțiunilor lor, nu cunoașterii pe de rost a unei cărți pline cu cuvinte.

Iar faptul că fiecare dintre toate locațiile din România respectă întru totul standardele ISO în materie de sănătate, siguranță, calitate și mediu înconjurător dovedește că acțiunile noastre sunt mai grăitoare decât aceste cuvinte.

În plus, întrucât toate companiile (inclusiv compania dumneavoastră, fără îndoială) pun accentul pe reducerea impactului asupra mediului înconjurător, puteți fi siguri că lucrați cu o organizație dedicată întru totul reducerii emisiilor de dioxid de carbon, prin reducerea distanțelor parcurse de alimente, prevenirea poluării, gestionarea deșeurilor și conservarea energiei, fără a menționa programul complet de reciclare și reutilizare.